Горан Васић

Горан Васић, историчар и музејски саветник. Рођен је 1971. у Приштини, где је завршио основну школу, гимназију и факултет. Дипломирао је на Филозофском факултету у Приштини 1997. године, када је стекао звање професора историје. Предавао је историју у више основних и средњих школа у Приштини и Нишу. Од 2004. године ради у Народном музеју Крушевац као кустос историчар. Звање музејског саветника стекао је 2021. године. Сфера његовог интересовања је историја Балкана у двадесетом веку, са посебним освртом на историју Првог и Другог светског рата. Аутор је више тематских изложби везаних за наведену тематику. Објавио је више  стручних радова, међу којима: 12. пешадијски пук првог позиваПушке и карабини у Народном музеју Крушевац,Легат Стевана и Станислава БиничкогДушан Крстић, ађутант краља АлександраЛогор и стратиште у Крушевцу 1941–1944. годинеСтрељани грађани Крушевца и околине након 1944. годинеКрушевачка нахија 1804–1833. године. Организатор је и учесник научних скупова: Власт и моћ – властела Моравске Србије и Улога Русије као заштитнице православља на Балкану 1876–1878. године. Аутор је нове сталне поставке Народног музеја Крушевац. Учествовао је у изради више сталних музејских поставки и изложби и изван Крушевца. Био је директор Народног музеја Крушевац (2012–2022). Члан је Надзорног одбора Музејског друштва Србије и члан Националног савета за културу Републике Србије.