Чланство

 

Чланство у Српском историјском друштву је добровољно. Чланови Друштва могу постати лица у звању дипломираног историчара, професора историје, мастер историчара, магистра историјских наука, доктора историјских наука и/или лица у стручним и научним звањима у области историје. Члан Друштва постаје се прихватањем Статута и попуњавањем приступнице, која се шаље на имејл Друштва: srpskoistorijskodrustvo@gmail.com

 

Уплата чланарине може се извршити на жиро рачун Друштва: 160600000185052090

 

 

 

Приступница за чланство у друштву