Веће части


Др Горан Васин, историчар, редовни професор на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.
Др Драго Његован, политиколог и историчар, виши научни сарадник, музејски саветник. Рођен је 1955. године у месту Лукавци код Санског Моста. Био је члан Одбора Одељења за друштвене науке Матице српске, Извршног одбора Музејског друштва Србије, као и члан Програмског одбора Радио Телевизије Војводине. Налазио се на месту потпредседника Српско-украјинског друштва у Новом Саду и Научно-меморијалног центра „Патријарх Јосиф Рајачић” у Сремским Карловцима. Био је председник Управног одбора Малог историјског друштва – Нови Сад и председник истог, као и заменик председника Екслибрис друштва Војводине, члан Комисије Српске академије наука и уметности за сарадњу са Мађарском академијом наука и Одбора САНУ за проучавање становништва, директор Музеја Града Новог Сада, заменик директора и директор Музеја Војводине, тепредседник Музејског друштва Србије. Члан је Одбора рукописног одељења Матице српске и члан Савета Вукове задужбине у Београду. Учествовао је на више националних и међународних научних скупова. Објавио је више десетина књига и стотине чланака. Посебно треба поменути да је приредио десет књига архивске грађе Покрајинске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини.
Др Саша Станојевић, историчар. Рођен је 3. септембра 1977. године у Прокупљу. Ради као ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, на коме је шеф Катедре за историју. На истом факултету је дипломирао 2004, а магистрирао 2011. године. Докторску дисертацију је одбранио на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 2015. године. Предаје општу и националну историју XIX и почетком XX века. Члан је Националне комисије за војну историју, редакционог одбора часописа Топлички зборник, Етичког одбора Универзитета у Приштини, рецензент у домаћим и страним научним часописима и другим стручним издањима, учесник јавних предавања и промоција стручних публикација, члан организационих одбора на неколико домаћих и међународних научних конференција. Аутор је око педесет радова који се претежно тичу тема из историје дипломатије и војне историје, објављених у виду монографија, библиографија, чланака, осврта, приказа, поставки и каталога изложби и учесник на више од двадесет научних конференција у земљи и иностранству.