Надзорни одборМА Бојан Арбутина, кустос-историчар. Рођен је 18. фебруара 1993. године у Глини, Република Хрватска. Дипломирао је и мастерирао на Катедри за Историју Југославије Филозофског факултета Универзитета у Београду. Докторске студије је уписао на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а тема дисертације је Култура сећања на жртве Другог светског рата у Срему 1945–1989. Од априла 2018. учествује у раду Музеја жртава геноцида у својству стручног сарадника на пројектима Злочини на територији бивше Југославије у 20. и 21. веку и Енциклопедија геноцида у Независној Држави Хрватској. Од септембра 2021. запослен је у Музеју жртава геноцида на позицији кустоса-историчара у Групи за програме из области културе, просвете, уметности и издаваштва. Приредио је збирку докумената Козара 1942. Одабрана сведочанства и документа (у коауторству), објавио осам стручних радова, био један од аутора две изложбе, те гостујући стручњак, стручни консултант, сценариста, наратор и организатор у осам документарних ТВ емисија, документарно-играних и документарних филмова и серијала.
Др Борис Стојковски, историчар, ванредни професор средњовековне историје на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Рођен је 3. јуна 1982. године у Суботици, где је завршио основну школу и гимназију. Члан је Међународног комитета за преотоманске и отоманске студије (CIÉPO), Мађарског византолошког друштва, Спољног тела Мађарске академије наука за истраживаче ван Мађарске, затим Друштва за античке студије Србије, Међународног центра за православне студије, Међународног друштва за мађарске студије и Научног друштва војвођанских Мађара. Држао је предавања по позиву на више европских универзитета, а од 2018. држи трибине и пише есеје за Културни центар Новог Сада на разнородне средњовековне теме. Бави се историјом Медитерана у средњем веку, историјом Војводине у средњем веку, историјом Угарске и њеним везама са Византијом и муслиманским земљама, као и историјом Византијског царства и исламских држава и њиховим везама са југоисточном Европом у средњем веку. Учествовао је на неколико десетина домаћих и међународних научних скупова. Има објављено две самосталне монографије – Цар Јован Ненад, живот, дело и наслеђе Црног човека и Свети Сава, више коауторских књига, те неколико десетина научних радова.
Чарна Милинковић, историчар, виши кустос. Рођена је 1981. године у Мостару.  Дипломирала је на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (2005), где је исте године уписала последипломске студије Национална историја средњег века. На Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду радила је као асистент сарадник (предмет Историја Византије, 2006). Од 2005. до 2007. радила је као приправник у Музеју Војводине, када је распоређена на радно место кустоса-историчара за културну историју Војводине. Задужена је за збирке Школство, Михајло И. Пупин, Друштвени живот, Културна друштва и Позивнице. Звање вишег кустоса стекла је 2015. године. Ауторка је и коауторка бројних изложби од којих су две стална поставка. Изложба Испит зрелости (2019) је добила награду Музејског друштва Србије „Михаило Валтровић”. Од 2021. је члан редакције часописа Музеји и председник Комисије за доделу награда и признања Музејског друштва Србије.
Оливера Тодоровић, историчар, педагошки саветник. Рођена је 27. августа 1980. у Алексинцу, где је завршила гимназију, смер друштвено-језички. Основне студије историје завршила је 30. децембра 2003. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Нишу, са просечном оценом 9,08. Поред формалног, стекла је знања и развијала вештине кроз неформално образовање на различитим акредитованим и стручним семинарима из области: историја, комуникација, управљање, медијација, информатичко образовање, демократизација и др. Запослена је у Гимназији „Бора Станковић” у Нишу као професор историје, а од 1. септембра 2021. обавља и послове помоћника директора. Од 2019. на Правном факултету у Нишу изводи припремну наставу за полагање пријемног испита из историје. Током рада са ученицима постигла је запажене резултате на такмичењима од општинског до државног нивоа из области историје, а и учествовала је у организацији бројних такмичења. У мају 2022. добила је награду „Професор који чини разлику” за несебични допринос у развоју и препознавању младих талената, коју додељује Ротаракт клуб Ниш – Константин Велики. Учествује у бројним домаћим и међународним пројектима чији је задатак, упознавање, повезивање и сарадња младих људи у региону.
Иван Драшковић, историчар. Рођен је 12. августа 1984. године. Основну и средњу школу завршио је у Куршумлији, а студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 2010. године. Запослен је на месту наставника историје у Основној школи „Коста Војиновић”, Гимназији и Економско-техничкој школи у Куршумлији. Област интересовања: медиевистика, византологија.