Председник


 

 


Др Сузана Рајић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, рођена је 4. октобра 1973. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила је 1997. године. Постдипломске студије завршила је на истом факултету 2000. године, одбранивши магистарску тезу под називом „Влада Николе Христића 1888–1889. године“. Докторску тезу ,,Владан Ђорђевић – биографија поузданог обреновићевца“, одбранила је 25. јануара 2005. године. У звање асистента- приправника на Филозофском факултету у Београду изабрана је 1998, асистента 2001, доцента 2005, ванредног професора 2011. и редовног професора 2015. године. Управница је Центра за српске студијеФилозофског факултета и Главни и одговорни уредник часописа Центра – Српске студије/SerbianStudies (ISSN 2217–5687). Десет година заредом учествовала је у организацији семинара, стручних скупова и конференција за наставнике историје основних и средњих школа у Републици Србији, који су одржавани на Филозофском факултету у Београду (акредитовани код ЗУОВ-а).

 

Бави се српском историјом у 19. и почетком 20. века, посебно изучавањем државних институција, утицајем интелигенције у модернизацији државног и друштвеног живота и деловањем политичких странака. До сада је објавила више посебних и коауторских издања: Д. Васић, Деветстотрећа. Прилози за историју Србије 1900–1907, Београд: ЗУНС, 2003; Влада Николе Христића 1888–1889, Београд: Народна књига, 2003; М. С. Пироћанац, Белешке, Београд: ЗУНС, 2004; Владан Ђорђевић. Биографија поузданог обреновићевца, Београд: ЗУНС, 2007; Морава, Београд: ЗУНС, 2006. (коаутор); Владе Србије 1805–2005, Београд: ЗУНС, 2005. (коаутор);Александар Обреновић, владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд: СКЗ, 2011, 2014; Спољна политика Србије 1868–1878, између очекивања и реалности, Београд: СКЗ, 2015.