Др Борис Стојковски

Др Борис Стојковски, историчар, ванредни професор средњовековне историје на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Рођен је 3. јуна 1982. године у Суботици, где је завршио основну школу и гимназију. Члан је Међународног комитета за преотоманске и отоманске студије (CIÉPO), Мађарског византолошког друштва, Спољног тела Мађарске академије наука за истраживаче ван Мађарске, затим Друштва за античке студије Србије, Међународног центра за православне студије, Међународног друштва за мађарске студије и Научног друштва војвођанских Мађара. Држао је предавања по позиву на више европских универзитета, а од 2018. држи трибине и пише есеје за Културни центар Новог Сада на разнородне средњовековне теме. Бави се историјом Медитерана у средњем веку, историјом Војводине у средњем веку, историјом Угарске и њеним везама са Византијом и муслиманским земљама, као и историјом Византијског царства и исламских држава и њиховим везама са југоисточном Европом у средњем веку. Учествовао је на неколико десетина домаћих и међународних научних скупова. Има објављено две самосталне монографије – Цар Јован Ненад, живот, дело и наслеђе Црног човека и Свети Сава, више коауторских књига, те неколико десетина научних радова.