Др Ирена Љубомировић

Др Ирена Љубомировић, редовни професор и шеф Департмана за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Увела је и води наставне курикулуме на мастер студијама: Латинска епиграфика и Римске провинције на тлу Балкана. Члан је програмских и организационих одбора националних и међународних скупова. Одржала је неколико јавних предавања у земљи као и предавање по позиву у иностранству (Француска). Члан је Друштва за античке студије и Центра за словенско-византијске студије у Нишу. Бави се проучавањем античке историје, а ужа специјалност јој је период позне антике (IV–VI век) на простору Балкана. Ради на истраживању епиграфских споменика, ишчитавању и тумачењу натписа, те проучавању културног наслеђа Ниша, топографије и путне мреже на територији римске провинције Средоземне Дакије и археолошког налазишта Медијане. Објавила је монографије Никола Вулић-историчар антике и Ниш и Понишавље у III и IV веку п.н.е. и уџбеник Историјска географија античког доба (у коауторству).