Др Саша Станојевић

Др Саша Станојевић, историчар.Рођен је 3. септембра 1977. године у Прокупљу. Ради као ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, на коме је шеф Катедре за историју. На истом факултету је дипломирао 2004, а магистрирао 2011. године. Докторску дисертацију је одбранио на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 2015. године. Предаје општу и националну историју XIX и почетком XX века. Члан је Националне комисије за војну историју, редакционог одбора часописа Топлички зборник, Етичког одбора Универзитета у Приштини, рецензент у домаћим и страним научним часописима и другим стручним издањима, учесник јавних предавања и промоција стручних публикација, члан организационих одбора на неколико домаћих и међународних научних конференција. Аутор је око педесет радова који се претежно тичу тема из историје дипломатије и војне историје, објављених у виду монографија, библиографија, чланака, осврта, приказа, поставки и каталога изложби и учесник на више од двадесет научних конференција у земљи и иностранству.