Др Сузана Рајић

 

 

 

Др Сузана Рајић, историчар, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду. Рођена је 4. октобра 1973. године у Крушевцу. Шеф је Катедре за историју српског народа у новом веку. Управница је Центра за српске студије Филозофског факултета и Главни и одговорни уредник часописа Центра – Српске студије/Serbian Studies (ISSN 2217–5687). Десет година заредом учествовала је у организацији семинара, стручних скупова и конференција за наставнике историје основних и средњих школа у Републици Србији, који су одржавани на Филозофском фалултету у Београду (акредитовани код ЗУОВ-а).  

Бави се српском историјом у 19. и почетком 20. века, посебно изучавањем државних институција, утицајем интелигенције у модернизацији државног и друштвеног живота и деловањем политичких странака. До сада је објавила више посебних и коауторских издања: Влада Николе Христића 1888/89; Владан Ђорђевић. Биографија поузданог обреновићевца, Александар Обреновић, владар на прелазу векова, сукобљени световиСпољна политика Србије 1868–1878, између очекивања и реалности.