Др Урош Шешум

Др Урош Шешум, историчар. Рођен је 1986. године у Земуну. Основне и мастер академске, као и докторске студије историје завршио је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију Србија и Стара Србија (1804–1839) одбранио је 2016. године. Од 2020. запослен је у звању доцента на Катедри за историјусрпског народа у новом веку Филозофског факултета у Београду. Члан је Косовскометохијског одбора Матице српске и редакције домаћег новопокренутог часописа – Сведок времена: часопис удружења историчара Расинског округа (М54). Сарадник је Матице српске на изради Српског биографског речника. Његово научно интересовање односи се на простор Старе Србије у периоду од краја 18. века до ослобођења 1912. године. У многим научним радовима обрадио је теме из политичке и црквене историје, те историје образовања и просвете иисторијске демографије. Запажене су његове монографије Србија и Стара Србија (1804–1839) и Српска четничка акција 1897–1908. Оружана дипломатија. Сабрао је и приредио текстове Петра Костића објављене у периодици под насловом Листићи из даље и ближе прошлости (у коауторству).