Иван Драшковић

Иван Драшковић, историчар. Рођен је 12. августа 1984. године. Основну и средњу школу завршио је у Куршумлији, а студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 2010. године. Запослен је на месту наставника историје у Основној школи „Коста Војиновић”, Гимназији и Економско-техничкој школи у Куршумлији. Област интересовања: медиевистика, византологија.