МА Бојан Арбутина

МА Бојан Арбутина, кустос-историчар. Рођен је 18. фебруара 1993. године у Глини, Република Хрватска. Дипломирао је и мастерирао на Катедри за Историју Југославије Филозофског факултета Универзитета у Београду. Докторске студије је уписао на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а тема дисертације је Култура сећања на жртве Другог светског рата у Срему 1945–1989. Од априла 2018. учествује у раду Музеја жртава геноцида у својству стручног сарадника на пројектима Злочини на територији бивше Југославије у 20. и 21. веку и Енциклопедија геноцида у Независној Држави Хрватској. Од септембра 2021. запослен је у Музеју жртава геноцида на позицији кустоса-историчара у Групи за програме из области културе, просвете, уметности и издаваштва. Приредио је збирку докумената Козара 1942. Одабрана сведочанства и документа (у коауторству), објавио осам стручних радова, био један од аутора две изложбе, те гостујући стручњак, стручни консултант, сценариста, наратор и организатор у осам документарних ТВ емисија, документарно-играних и документарних филмова и серијала.