МА Наташа Симић

МА Наташа Симић, историчар, виши дипломирани библиотекар. Рођена је 1972. у Приштини. Дипломирала jeна Катедри за историју Филозофског факултета Универзитета у Приштини, а на истом факултету је стекла звање мастер-историчара. Од 2013. године ради у Одељењу монографских публикација у Народној библиотеци Србије.У периоду 2013–2020. била је Руководилац службе за каталогизацију (CIP служба). Од 2020. ради на радном месту каталогизатора и класификатора монографских публикација из области друштвених наука. Преводи са енглеског језика. Била је део тима за превођење УДК таблица. Учествовала је на многим међународним и домаћим скуповима. Иза себе има значајан број објављених стручних и научних радова из области библиотечко-информационе делатности, историје српског библиотекарства, историје библиотека на Косову, селективних библиографија и монографија Библиографија едиције Десанкини мајски разговори (1993‒2018)Библиографије издања Музеја жртава геноцида (1992–2022)Десанкини мајски разговори: библиографија (1993–2023), Аналитичка библиографија зборника и часописа Музеја жртава геноцида (1992–2022). Издала је и двемонографију о свом родном граду ‒ Приштина кроз време и Приштина мој град