Мр Оливера Милосављевић (Ђоковић)

Мр Оливера Милосављевић (Ђоковић), историчар, архивски саветник. Рођена је 30. октобра 1973. године у Ужицу. Дипломирала је 2000. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2009. године завршила магистарске студије историје одбранивши тезу Хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој половини 19. века. Од 2001. запослена је у Међуопштинском историјском архиву у Чачку, где ради на пословима сређивања и обраде архивске грађе и бави се културно-просветном делатношћу. Звање архивског саветника стекла је 2016. године. Одлуком Управног одбора Државног архива Србије 2011. године именована је за члана Редакције Водича кроз архивску грађу Србије. Аутор је радова објављених у Изворнику Међуопштинског историјског архива у Чачку, Зборнику радова Народног музеја у Чачку и Историјској баштини, часопису Историјског архива у Ужицу. Њена монографија Горски цареви. Хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој половини 19. века добила је 2017. награду „Даница Марковић” за књигу године чачанског издаваштва у 2016. години, коју додељује Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”.