ПРЕДАВАЊЕ О СРПСКИМ ЗЕМЉАМА И СРПСКОЈ НАЦИЈИ

ПРЕДАВАЊЕ О СРПСКИМ ЗЕМЉАМА И СРПСКОЈ НАЦИЈИ

Дана 4. децембра 2023. године са почетком у 12 часова у Амфитеатру Филозофског факултета у Косовској Митровици одржано је предавање др Уроша Шешума, доцента Филозофског факултета у Београду и члана Управног одбора Српског историјског друштва, на тему „Српске земље и српска нација – дефинисање”. На предавању је представљено уобличавање српског погледа на сопствени етнички и национални простор. Након што је приказана српска свест о сопственом простору уочи 18. века, објашњен је утицај аустријско-турских ратова, западне картографије и српске барокне историографије на представу о простирању српског народа међу самим Србима и уношење нових термина за одређену територију, пре свега назива Србија. Указано је и на значај Српске револуције на национално буђење и коначно дефинисање српске нације и националног простора на основу позитивистичке теорије о језику као детерминанти нације од стране Доситеја Обрадовића, Павла Соларића, Димитрија Давидовића и Вука Стефановића Караџића.