Слободанка Цветковић

Слободанка Цветковић, историчар и архивски саветник. Рођена је у  Шапцу 1975. године. Дипломирала је на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од 2000. до 2006. радила је као професор историје, а од 2006. године до данас ради у Историјском архиву у Пожаревцу. Аутор је више радова о историји домаће архивистике, изазовима и проблемима савремене архивистике, дигитализацији архивске грађе, примени дигиталних технологија у архивима, доступности архивске грађе и архивској етици. Члан је Редакције часописа Историјског архива Пожаревац Записи (2012– ; 2018. технички уредник). Била је члан Редакције Информативног билтена Архивистичког друштва Србије Архивски гласник (2014–2023). Уредник је Зборника радова Архивска грађа у теорији и пракси (2019 – ) који издаје Архивистичко друштво Србије. Активна је у Архивистичком друштву Србије. Покретач је и уредник веб-сајта „Архивистика” од 2011. године (www.arhivistika.edu.rs; ISSN (online) 2683-3565), истоимене странице на Facebook-у и Slide Share-у. Уредник је и администратор веб-сајта Архивистичког друштва Србије (2015 – ). Као историчару, предмет интересовања су јој теме из културне и друштвене историје Пожаревца и Србије у 20. веку. Аутор је више чланака и коаутор монографија на теме из историје Пожаревца и околине. Аутор је и коаутор неколико архивских изложби и изложбених каталога.