Чарна Милинковић

Чарна Милинковић, историчар, виши кустос. Рођена је 1981. године у Мостару.  Дипломирала је на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (2005), где је исте године уписала последипломске студије Национална историја средњег века. На Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду радила је као асистент сарадник (предмет Историја Византије, 2006). Од 2005. до 2007. радила је као приправник у Музеју Војводине, када је распоређена на радно место кустоса-историчара за културну историју Војводине. Задужена је за збирке Школство, Михајло И. Пупин, Друштвени живот, Културна друштва и Позивнице. Звање вишег кустоса стекла је 2015. године. Ауторка је и коауторка бројних изложби од којих су две стална поставка. Изложба Испит зрелости (2019) је добила награду Музејског друштва Србије „Михаило Валтровић”. Од 2021. је члан редакције часописа Музеји и председник Комисије за доделу награда и признања Музејског друштва Србије.