Јован П. Милинковић

Јован П. Милинковић, историчар. Рођен је у Новом Саду 14. јануара 1980. године. Ту је завршио основну и средњу школу. Уписао Филозофски факултет, одсек Историја, на Универзитету у Новом Саду. Дипломирао у апсолвентском року (2005) са просечном оценом 9,48. Тема дипломског рада: Спровођење политике револуционарног радикализма Комунистичке партије Југославије на територији источне Херцеговине крајем 1941. и у првој половини 1942. године. Стално је запослен у Гимназији „Исидора Секулић” у  Новом Саду. Током рада у гимназији осмислио је неколико пројектних настава за ђаке гимназије.