Др Александар М. Савић

 

Др Александар М. Савић, историчар. Рођен је 11. фебруара 1993. у Косовској Митровици. Основну школу и гимназију је завршио у Зубином Потоку. Основне и мастер академске, као и докторске студије историје завршио је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију Кнежевина Србија и Османско царство (1839–1858), одбранио је 2021. године. Запослен је као асистент са докторатом на Катедри за историју српског народа у новом веку на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Секретар је редакције националног часописа међународног значаја – Српске студије (М24) и члан редакције домаћег новопокренутог часописа – Сведок времена: часопис удружења историчара Расинског округа (М54). Бави се проучавањем српске историје у 19. и почетком 20. века. Учествовао је на више домаћих и међународних научних скупова. Сарадник је Матице српске на изради Српског биографског речника. До сада је објавио осамнаест научних радова, те шеснаест приказа, осврта и критика. Приредио је за штампу Дневничке записе генерала Јована Мишковића (1865–1907), I–III.