MA Лука Јовановић

MA Лука Јовановић, историчар. Рођен је 31. октобра 1995. године у Косовској Митровици. Основну школу је завршио у Звечану, а Гиманзију друштвено–језичког смера у Косовској Митровици. Основне и мастер студије је завршио на Филозофском факултету у Косовској Митровици, а тренутно је студент докторских студија на Филозофском факултету у Београду. У току студирања се бавио студентским организовањем, обављајући функције председника Студентског парламента и студента продекана. На Катедри за историју Филозофског факултета у Косовској Митровици је ангажован најпре као демонстратор, а потом и као сарадник у настави. Обавља уједно и функцију секретара Катедре за историју. Бави се историјом српског народа у 19. и почетком 20. века, посебно се интересује за историју српског народа у Османском царству, српско-албанске односе, војну и дипломатску историју Србије. Аутор је пар научних радова објављених у домаћим часописима.